Päivittäminen asiakirjat oppimisvaikeuksia

siihen liittyvät asiakirjat (esim. lausunnot, siirto-HOJKS) arkistoidaan opintosihteerien toimesta arkistoin-tiohjeen mukaisesti (erityisen tuen -ohje liitteenä 1.). Erityisen tuen päätöksen lähtökohtana olevat erityisopetuksen perusteet: 01. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (hahmottamiseen, tarkkaavaisuuteen ja PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät palvelun avulla voidaan tukea yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän oppimista ja ehkäistä oppimisvaikeuksia tai turvata riittävät tulkitsemispalvelut oppimisen ja koulunkäynnin onnistumiseksi. Tehostetun tuen aikana . tulkitsemis- ja avustajapalvelu on suunnitelmallista ja se kirjataan lapsen oppimissuunnitelmaan. AD/HD tai ADD) 02. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia) 03. vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutumattomuus) 04. lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia) 05. vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 06. psyykkiset ... vahvistetaan perustaitoja, parannetaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimisvaikeuksia. Lapsella on tarvittaessa oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa, jos hänellä on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä. Tunnistetaan oppimisvaikeuksia yhdessä erityisope-tuksen kanssa, etsitään sopivia oppimisen tukimuotoja ja tehdään tarvittavat pedagogiset asiakirjat. Ohjataan tarvittaessa oppimisvalmiuksien kartoituk-seen ja tukipalveluiden piiriin. Tarkistetaan vuosittain pedagogiset asiakirjat. 2016. Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin hyväksymä 16.6.2016 oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. ... tehtävistä eroten pedagogisen asiantuntijaryhmän tehtävä on käsitellä pedagogiset asiakirjat sekä ... • erityisen tuen HOJKS:n tekeminen ja päivittäminen . 9 1.2 Kouluterveydenhoitajan toiminta – muistikuvia ja hyviä käytäntöjä. Julkaistu 12/2015. Saatavissa myös painettuna versiona, tiedustelut: ville.virtanen(ät)sakury.net. 04 lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia) 05 vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 06 psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) 07 fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma diabetes, epilepsia, syöpä)

Kärsämäen kunnan perusopetuksen koulujen ...

  1. Aurinkomatkat - YouTube

Tervetuloa Aurinkomatkojen YouTube-kanavalle! Aurinkomatkat luo parhaat olosuhteet yhteisille hetkille ja tärkeille kohtaamisille. Mutta me teemme myös muita...